Grzegorz Marszalek

Czwarta Władza, 1995

Czwarta Władza, 1995

book cover