Grzegorz Marszalek

Henryk Sienkiewicz, Z pamieĘtnika poznanskiego nauczyciela

Henryk Sienkiewicz, Z pamieĘtnika poznanskiego nauczyciela

illustration